Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметін құру туралы бұйрық

 Жалпы ережелер

 Іс-шаралар жоспары

Кодекс

Ереже 

 Сыбайлыс жемқорлыққа іс-қимыл нұсқаулығы

Бұйрық

СЫБАЙЛАСЖЕМКОРЛЫККА КАРСЫ ІС-КИМЫЛ САЯСАТЫ